‘ไทธนบุรี’ ร่วมพิธีบวงสรวงและเซ็น MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

Read More‘ไทธนบุรี’ ร่วมพิธีบวงสรวงและเซ็น MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

ไทธนบุรี มอบทุน บพข. สนับสนุนเทคโลโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม

Read Moreไทธนบุรี มอบทุน บพข. สนับสนุนเทคโลโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม

4 องค์กรระดับประเทศผลักดันงานวิจัยนวัตกรรม สู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไบโอติกส์ หัวใจแห่งสุขภาพและการชะลอวัย

Read More4 องค์กรระดับประเทศผลักดันงานวิจัยนวัตกรรม สู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไบโอติกส์ หัวใจแห่งสุขภาพและการชะลอวัย

CUphar แบรนด์แรกของคณะเภสัชจุฬาฯ บจก.จุฬาฟาร์เทค จับมือ บจก.ไทธนบุรี ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมสู่สังคม

Read MoreCUphar แบรนด์แรกของคณะเภสัชจุฬาฯ บจก.จุฬาฟาร์เทค จับมือ บจก.ไทธนบุรี ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมสู่สังคม