Get to know us

ไทธนมอลล์ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคนไทยที่เชื่อถือได้

ไทธนมอลล์ คือ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่น่าเชื่อถือของไทย ภายใต้สโลแกน We Serve Premium ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากงานวิจัยนวัตกรรมของสถาบันชั้นนำด้านสุขภาพในไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยทุกผลิตภัณฑ์มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาร่วมพัฒนา โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรของไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนในประเทศไทย