แวะมาน่าน หนึ่งอย่างที่ต้องรู้ มีสมุนไพรต้นแบบที่อำเภอสันติสุข วัดโป่งคำ

มาน่าน หนึ่งอย่างที่ต้องรู้ มีสมุนไพรต้นแบบที่อำเภอสันติสุข วัดโป่งคำและ ไทธนบุรีฯ ร่วมสนับสนุนแปลงสมุนไพรต้นแบบ จ.น่าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

โครงการแปลงสมุนไพรต้นแบบ เพื่อการพัฒนาตนเอง ของชุมชนวัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยการนำของพระครูสุจิณนันทกิจ หรือพระสมคิด จรณธมฺโม ที่ได้รวบรวมสมุนไพรกว่า 363 ชนิด ในพื้นที่ 52 ไร่ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา สามารถนำไปปรับใช้เชิงพาณิชย์และรักษาโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตประจำวันได้ 

ทางบริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ ร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นการสืบทอด องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพร วิถีแห่งการพึ่งพิงอยู่กับป่า พึ่งพาตนเอง พัฒนารากฐานเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน 

#ไทธนบุรี #วัดโป่งคำ #โครงการแปลงสมุนไพรต้นแบบ #สมุนไพรไทย #น่าน