นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

www.thaithonmall.com รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน ดังต่อไปนี้

 1. ไม่ได้รับสินค้า
 2. ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เช่น ขนาดผิด สีผิด ไม่ใช่สินค้าที่สั่งซื้อ เป็นต้น
 3. ได้รับสินค้ามีตำหนิ

สำหรับรายการสินค้าในประเทศ

ใบปะหน้าพัสดุการคืนสินค้าจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หากคุณต้องการเขียนใบปะหน้าพัสดุเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆถูกต้อง ตามนี้ :

 1. เลขคำสั่งซื้อ และ เลขคำขอคืนสินค้า
 2. ที่อยู่ของผู้รับในการส่งคืน ที่แสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดการคืนสินค้า

จากนั้น ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปที่ผู้ขายภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ โปรดอย่าลืมพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุและติดใบปะหน้าพัสดุบนกล่องพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ทันทีที่ส่งสินค้าแล้ว ให้คุณทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงในเว็บไซต์ www.thaithonburi.com หรือส่งเข้ามาที่ support@thaithonburi.com :

 1. ชื่อผู้จัดส่ง
 2. เลขติดตามพัสดุ
 3. หลักฐานยืนยันการจัดส่ง

สำหรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ให้คุณทำการประสานงานกับทางฝ่าย support ของ Thaithonburi ในเรื่องที่อยู่ในการส่งคืน

ตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการส่งสินค้าคืนภายใน 3 วัน มิฉะนั้นคำขอการคืนสินค้าของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

สรุปขั้นตอนการดำเนินการของผู้ซื้อ

 1. ผู้ซื้อยื่นคำขอการคืนสินค้าและคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดย Thaithonburi จะต้องตอบรับคำขอคืนภายใน 3 วันทำการ
 2. ผู้ซื้อต้องส่งสินค้าคืน Thaithonburi ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ Thaithonburi ตอบรับไปยังที่อยู่ที่กำหนดไว้ และกรอกข้อมูลตามกำหนดเพื่อยืนยันว่าส่งสินค้าคืนแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นคำขอคืนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 3. Thaithonburi จะตรวจสอบสินค้าและยอมรับ/ปฎิเสธการคืนสินค้า และดำเนินเรื่องคืนเงินให้ผู้ซื้อภายใน 7 วันทำการ
 4. ระยะเวลาคืนเงินไปยังผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ผู้ซื้อชำระสินค้าเข้ามาดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิต (7 – 15 วันทำการ)
  2. ชำระผ่านบัตรเดบิต (30 – 45 วันทำการ)
  3. หากชำระผ่านการโอนผ่านช่องทางธนาคาร ระบบจะคืนเงินภายใน 48 ชม.