‘ไทธนบุรี’ ร่วมพิธีบวงสรวงและเซ็น MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” กับ 16 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคชุมชน และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งก้าวแรกจะเริ่มที่ “ลำไยเมืองน่าน” ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลำไยไซรัปผสมสารสกัดเห็ดหลินจือ

“งานวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าดัชนีน้ำตาล Glycemic Index ต่ำ ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานได้ อีกทั้งมีสารโพลีฟีนอล (Polyphenols) สูง ช่วยลดการอักเสบเฉียบพลันที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของร่างกาย สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ช่วยในการนอนหลับ ช่วยให้หลับลึกกว่าปกติ อันจะส่งผลดีต่อเซลล์ในร่างกายให้ทำหน้าที่ซ่อมแซมตัวเองได้ดี ซึ่งเป็นการรักษาโรคที่ดีที่สุด”