‘ไทธนบุรี’ ดันผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดพรีเมียมโลก

บทพิสูจน์ความสำเร็จของโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกิดจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาผ่านงานค้นคว้าวิจัย และใส่นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้หลายร้อยเท่าตัว

จนสามารถคว้ารางวัลที่ 1 จากงานประกวดสินค้านวัตกรรมระดับโลกจากอังกฤษเมื่อปี 2562 ชนะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกว่า 400 ผลิตภัณฑ์ จาก 58 ประเทศทั่วโลก

ด้วยแนวคิดการพัฒนาผลผลิตขั้นพื้นฐาน เช่น ผลไม้สด หรือผักสด สู่ขั้นก้าวหน้าที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านการวิจัยและมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์สำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน…