ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจัดส่งสินค้า

เมื่อสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ thaithonmall.com ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในระยะเวลา 3-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำสั่งซื้อ หรือ นโยบายของบริษัทขนส่ง ในช่วงเทศกาล นโยบายการจัดส่งสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อพึงทราบ สิทธิ์ของลูกค้าและข้อจำกัดในการจัดการขนส่งสินค้าบนเว็บไซต์ thaithonmall.com เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดของลูกค้า

การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ thaithonmall.com จะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ โดยสินค้าหลายชิ้นที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจถูกจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ตำแหน่งโกดังของสินค้านั้นๆ และดุลยพินิจของบริษัท นอกจากนี้ คำสั่งซื้อที่เกิดจากผู้ซื้อคนเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน จะถูกจัดส่งพร้อมกัน
 • ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งถึงมือลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการ หากเวลาที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เราจะติดต่อลูกค้าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลแอดเดรสที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งในกรณีสินค้าบางชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง
 • Thaithonmall ตัดรอบส่งสินค้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ถ้าเกินจากเวลาทำการจะดำเนินการส่งในวันถัดไป
 • Thaithonmall ใช้ระบบการขนส่งไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สะดวกและค่าใช้จ่ายเหมาะสมที่สุดเพื่อลดภาระในการชำระค่าขนส่งของลูกค้าทุกท่าน
 • Thaithonmall ไม่เก็บค่าส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่คำสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 800 บาท จะมีค่าบริการจัดส่งสินค้า 50 บาท
 • Thaithonmall ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินได้
 • ท่านสามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยต้องแจ้งเปลี่ยนทางโทรศัพท์หมายเลข 02-234-2656, 02-114-3256 หรือ Line @thaithonmall
 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้า ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้าทุกกรณี หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Thaithonmall
 • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง อุบัติเหตุและ จากภัยธรรมชาติ ตามเส้นทางการจัดส่ง

การรับประกันการขนส่งสินค้า

 • Thaithonmall จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีพัสดุถูกจัดส่งผิดเพราะข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้ผิด

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุผิดและทำให้การขนส่งพัสดุผิดพลาด เช่นพัสดุถูกส่งไปที่อื่น หรือที่อยู่ผิด จะไม่สามารถรับการชดเชยใดๆ จากทาง Thaithonmall ได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดส่งอาจพยายามติดต่อท่านหากเชื่อว่าที่อยู่ที่ให้ไว้มีความผิดพลาด หากผู้ให้บริการการขนส่งไม่สามารถติดต่อท่านได้ พัสดุของท่านอาจตกหล่นไปอยู่ที่โกดังของผู้ให้บริการการขนส่งนั้นๆ หากเป็นเช่นนั้นทาง Thaithonmall จะช่วยประสานงานและติดต่อกับทางผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบในระยะเบื้องต้น

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วัน

 • กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Thaithonmall ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • Email : thaithonburicorp@gmail.com หรือ
 • LINE : @thaithonmall
 • Tel : 02-234-2656, 02-114-3256