‘ไทธนบุรี’ ร่วมพิธีบวงสรวงและเซ็น MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

Read More‘ไทธนบุรี’ ร่วมพิธีบวงสรวงและเซ็น MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

ไทธนบุรี มอบทุน บพข. สนับสนุนเทคโลโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม

Read Moreไทธนบุรี มอบทุน บพข. สนับสนุนเทคโลโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม